Nie bój się brachu, ani ty kobieto
ci wszyscy, co tu się żeście pojawili
przyszliście tu … więc warto przeto
byście po sobie ślad pozostawili.

 

Janusz Bartkiewicz 2014

   
   
08.jpg
13.jpg