Janusz "Bartek" Bartkiewicz

TRYBUNA MYŚLI NIESKRĘPOWANEJ

sobota, 16 kwiecień 2016 18:16

Zapach Sumienia

Oceń artykuł
(0 głosów)

Publikując fragmenty mojej opowieści podkreślam z całą mocą, że powieść ta nie jest jakimkolwiek rodzajem mojego pamiętnika i aczkolwiek jej inspiracją były prawdziwe wydarzenia, jakie działy się w Wałbrzychu (i nie tylko) na przełomie wieków XX i XXI, to nie jest ona w żadnej mierze fabularyzowanym dokumentem z tamtych czasów. Powieść jest czystą fabułą, której bohaterowie, w znakomitej większości, to postaci fikcyjne. Niedorzecznością więc będzie doszukiwanie się jakichkolwiek podobieństw moich bohaterów do autentycznych postaci, które w rzeczywistych wydarzeniach brały udział. Wszelkie podobieństwa mają charakter przypadkowy, wynikający z faktu, że budując poszczególne osobowości, korzystałem z moich osobistych życiowych doświadczeń, na które wpływ miało wiele osób, z którymi los mnie zetknął, a więc niekiedy losy i działania bohaterów tej powieści są zapisem zdarzeń i postaw autentycznych ludzi, ale nie koniecznie odpowiadający postaciom występującym w tej opowieści.

2366466