1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Z UWAGI NA KONIECZNOŚĆ DOKONANIA PEWNYCH KOREKT I MODYFIKACJI W TEKŚCIE, POPRZEDNIO ZAMIESZCZONE ODCINKI, JAK RÓWNIEŻ I NOWE, POJAWIA SIĘ TU JUŻ NIEBAWEM.