Wersja krypt. „Poszukiwacze” została do marca 2003 roku dosyć mocno przeze mnie uszczegółowiona, o czym oczywiście pisać ani tu, ani w książce nie mogę. Została zamknięta w marcu 2003 roku na polecenie ówczesnego naczelnika wydziału kryminalnego KWP we Wrocławiu (będzie o tym w książce), ale proszę się nie doszukiwać w tym żadnego spisku, bo był to efekt prostej głupoty tego człowieka. NIC WIĘCEJ.
                                                  
Natomiast z rozmów jakie m.in. na ten temat przeprowadziłem z Markiem z Archiwum X w 2011 roku, wynikało, że ich ten wątek nie interesuje.
Napisz komentarz (1115 Komentarzy)

Skończyłem nareszcie te część książki (umownie nazwałem to tomem I), obejmującej okres od połowy sierpnia 1997 do 31 grudnia 1998 roku. Teraz czytam to wszystko raz jeszcze i nanoszę niezbędne poprawki, tak więc nie jestem przekonany, czy znów się jakieś zmiany nie pojawią.

Tom II będzie obejmował okres od czerwca 2000 do połowy marca 2003 roku, kiedy otrzymałem polecenie służbowe zakończenia rozpracowania i złożenia całości dokumentów do archiwum.

W tej części książki odniosę się do niektórych czynności jakie podejmowałem w sprawie Narożnika – już jako emeryt - od 2005 roku, a także do moich związanych z tym kontaktów z wydziałem kryminalnym KWP we Wrocławiu i Biurem Kryminalnym KGP. Zwłaszcza do tego, jakie efekty to przyniosło. I to by było na tyle, jak mawiał niezapomniany dla mnie profesor mniemanologii stosowanej, Jan Tadeusz Stanisławski.

Napisz komentarz (1114 Komentarzy)

W dniu dzisiejszym (10.12.2018) decydowałem się opublikować rozdział II z poprawioną, zwłaszcza w jego drugiej części, treścią. Na pewno da on pole do popisu wszystkim tym, którzy każda podana przeze mnie informację analizują po kilka razy, starając się odkryć własna prawdę.

Zapewniam, że jest co analizować, a za wszelkie uwagi będę - jak zawsze - bardzo wdzięczny.

 

Także i pozostałe rozdziału ulegną sporym zmianom, chociaż nie wszystkie. Niektóre - te z istotnymi zmianami w tekście - opublikuję od nowa. 

Napisz komentarz (788 Komentarzy)

 Na pewien czas zmuszony zostałem do przerwania pracy nad książką, ponieważ czeka mnie lektura i analiza grubo ponad 2 tysięcy akt sprawy, dotyczącej skazanego na 25 lat mieszkańca Wałbrzycha Wojciecha Pyłki. Danych personalnych używam za jego zgodą, bo on sam z wyrokiem się nie pogodził i od 10 lat walczy o to, aby wykazać, że jest niewinny.  Skazany został mimo braku jakiegokolwiek dowodu wskazującego na jego udział w domniemanym zabójstwie, na podstawie wymuszonego przez policję wskazania jego osoby. Wymuszonego, ponieważ zanim na W. Pyłkę wskazał, wcześniej wskazywał 6 innych osób. Wojciech Pyłka miał tego pecha, że wśród tych siedmiu wcześniej wskazanych, kilku w noc zabójstwa już nie żyło, albo przebywali w zakładach karnych i nie mieli w tym czasie przepustek.

Ponadto W. Pyłka twierdzi, że w nocy z 23/24 stycznia 2008 roku przebywał na Policyjnej Izbie zatrzymań w KMP w Wałbrzychu, a ja przez ostatnie kilka miesięcy uzyskałem kilka nowych informacji i dowodów skazujących, że komuś bardzo mocni zależy na tym, aby wykazywać, że w PIZ KMP przebywał 13 stycznia od 01.00 do 14.30.

No i bardzo istotne jest to, że po ujawnieniu zwłok prokuratura wszczęła dochodzenie, które następnie umorzyła z uwagi na stwierdzenie, że nie było czynu przestępczego, ponieważ śmierć nastąpiła w wyniku zamachu samobójczego. Natomiast policja i prokuratura (w drugiej kolejności) podjęli czynności na podstawie bzdur opowiadanych przez chorą psychicznie kobietę.

Aby jednak czymś jakoś „wynagrodzić” nieoczekiwaną przerwę, zdecydowałem się na opublikowanie „kryminałki”, zamieszczonej w piśmie „Omnibus” z 1988 roku. Znalazłem je przypadkowo w moich „rupieciach”, które przygotowywałem na wywiezienie na skład makulatury. Szczęśliwie przejrzałem kilka stron (z ciekawości) i rzuciło mi się w oczy moje nazwisko. Opisane zdarzenie miało miejsce w Bielawie w 1987 roku. Przyznaję, że postawionymi wtedy zarzutami jestem dosyć mocno zdziwiony, ale to nie my lecz prokurator te zarzuty stawiał, a ja – o ile dobrze pamiętam – nawet w tej sprawie nie byłem przesłuchiwany jako świadek. Ani w prokuraturze, ani w sądzie.

Mówiąc prawdę o sprawie tej zapomniałem całkowicie i dopiero lektura tego teksu pamięć mi przywróciła i tamte wydarzenia stanęły mi przed oczami, jakby miały miejsce nie więcej niż rok temu.

Sprawdziłem w Internecie i okazało się, że „Omnibus” wychodził nieregularnie i było chyba tylko kilka wydań.

 

Napisz komentarz (22 Komentarzy)

Zdecydowałem się na publikację rozdziału IX, aby zaspokoić ciekawość wielu uczestników tego forum i dać paliwo do dalszej interesującej jak zwykle dyskusji. Doszedłem do wniosku, że niczym nie ryzykuję, albowiem książkę wydam własnym nakładem, ponosząc jego koszt. Tak więc nie ryzykuję odmowy wydawcy, a Czytelników będę trzymał w ryzach ciekawości, nie publikując wszystkiego tego, co w sprawie rozpracowania "Narożnik" działo się po 2000 roku, to jest po reaktywowaniu przez Heńka Tusińskiego grupy operacyjnej.

W dalszym ciągu pod moją komendą. A zapewniam, że wtedy działo się również bardzo wiele, zwłaszcza wtedy, kiedy pojawiła się wersja „Neonaziści”, tak często poruszana przez wielu komentatorów tamtych wydarzeń i z reguły raczej z niedowierzaniem, jeżeli nie z ukrytą kpiną.

Napisz komentarz (1099 Komentarzy)

Po ponownym przeanalizowaniu wielu dokumentów procesowych, różnych moich zapisków i notatek oraz kilku rozmowach z moimi kolegami, dokonałem dosyć istotnej zmiany w treści rozdziału V, rozszerzając ją o próbę nowego spojrzenia na prowadzoną przez nas pierwszą wersję osobową, której nadaliśmy krypt. „Rumun”. Być może te nowe ujecie tego tematu niektórych z czytelników zaskoczy, ale wydaje mi się, że to co teraz przedstawiam, jest znacznie bliższe temu, co się 20 lat temu działo. Dlatego też, bardzo ciekaw jestem waszych opinii i uwag.

 

 

Informacja dla niecierpliwych: największe zmiany zaczynają się od strony 20. Przedstawiony rozdział jest jeszcze przed korektą tekstu i na pewno znajdują się w nim jakieś błędy stylistyczne, logiczne, interpunkcyjne i inne, których nie udało mi się dostrzec, a które na pewno gdzieś tam się znajdują. Jednak - nie zważając na te większe lub mniejsze mankamenty - zdecydowałem się na publikację przed korektą tekstu, aby Czytelnicy mogli zaspokoić swoją ciekawość, dlaczego ten rozdział usunąłem. 

Napisz komentarz (450 Komentarzy)