1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Po ponownym przeanalizowaniu wielu dokumentów procesowych, różnych moich zapisków i notatek oraz kilku rozmowach z moimi kolegami, dokonałem dosyć istotnej zmiany w treści rozdziału V, rozszerzając ją o próbę nowego spojrzenia na prowadzoną przez nas pierwszą wersję osobową, której nadaliśmy krypt. „Rumun”. Być może te nowe ujecie tego tematu niektórych z czytelników zaskoczy, ale wydaje mi się, że to co teraz przedstawiam, jest znacznie bliższe temu, co się 20 lat temu działo. Dlatego też, bardzo ciekaw jestem waszych opinii i uwag.

 

 

Informacja dla niecierpliwych: największe zmiany zaczynają się od strony 20. Przedstawiony rozdział jest jeszcze przed korektą tekstu i na pewno znajdują się w nim jakieś błędy stylistyczne, logiczne, interpunkcyjne i inne, których nie udało mi się dostrzec, a które na pewno gdzieś tam się znajdują. Jednak - nie zważając na te większe lub mniejsze mankamenty - zdecydowałem się na publikację przed korektą tekstu, aby Czytelnicy mogli zaspokoić swoją ciekawość, dlaczego ten rozdział usunąłem.