1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Po tym jak opublikowałem tu pierwsze rozdziały książki, poszukiwałem w dalszym ciągu źródeł informacji i przeprowadziłem kilka istotnych rozmów z moimi kolegami, którzy na różnych etapach i w różnym charakterze mieli ze sprawą „Narożnika” osobisty kontakt. Informacje jakie od nich uzyskałem, siłą rzeczy doprowadziły do konieczności dokonania korekty tego, co już napisałem. Nie zawsze naniesione poprawki mają istotne znaczenie, ale ponieważ chcę, aby książka odzwierciedlała tamtą rzeczywistość w sposób możliwie do niej zbliżony, zmiany były konieczne.

Najwięcej takich zmian znajduje się w rozdziale III, ale nie jest wykluczone, a w zasadzie jest pewne, że i dalszych rozdziałach pewne korekty będę musiał też wprowadzić.

Zastanawiałem się, czy poprawione części książki publikować na tej stronie, czy też pozostawić je takimi jakie są, a poprawione rozdziały zamieścić tylko w papierowej wersji. Doszedłem jednak do wniosku, że najbardziej zainteresowanym moim czytelnikom należy się przedstawienie dokonanych poprawek.