1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Nareszcie udało mi się podjąć decyzję, co do kształtu i treści rozdziałów poświęconych osobowości i historii życia (opisanej zresztą jedynie w zakresie niezbędnym dla tej książki) Anny i Roberta, dzięki czemu prezentuję rozdział VI, który jest częścią wcześniej napisanego tekstu. Oczywiście nie jest to już kształt ostateczny, albowiem w miarę pisania książki i – siłą rzeczy – ponownego czytania poszczególnych dokumentów procesowych, niektóre jej partie na pewno będę jeszcze zmieniał. No i, co muszę koniecznie podkreślić, jest to tekst przed redakcją korektorską, a więc proszę nie zwracać uwagi na ewentualne błędy stylistyczne i interpunkcyjne, bo na pewno zostaną one wszystkie usunięte.

Prawdopodobnie już jutro zamieszczę rozdział VII, przedstawiający wszystkie najważniejsze dla śledztwa fakty z ich życia, jakie udało się nam ustalić w czasie, kiedy staraliśmy się sprawdzić, czy w ich przeszłości zarówno Anny zdarzyło się coś, co mogłoby być jakimś zaczynem tej zbrodni.