1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Skończyłem nareszcie te część książki (umownie nazwałem to tomem I), obejmującej okres od połowy sierpnia 1997 do 31 grudnia 1998 roku. Teraz czytam to wszystko raz jeszcze i nanoszę niezbędne poprawki, tak więc nie jestem przekonany, czy znów się jakieś zmiany nie pojawią.

Tom II będzie obejmował okres od czerwca 2000 do połowy marca 2003 roku, kiedy otrzymałem polecenie służbowe zakończenia rozpracowania i złożenia całości dokumentów do archiwum.

W tej części książki odniosę się do niektórych czynności jakie podejmowałem w sprawie Narożnika – już jako emeryt - od 2005 roku, a także do moich związanych z tym kontaktów z wydziałem kryminalnym KWP we Wrocławiu i Biurem Kryminalnym KGP. Zwłaszcza do tego, jakie efekty to przyniosło. I to by było na tyle, jak mawiał niezapomniany dla mnie profesor mniemanologii stosowanej, Jan Tadeusz Stanisławski.

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (15. Rozdział XII.pdf)01. Rozdział XII