1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Dla wszystkich zainteresowanych, objętych ustawą represyjną z Wałbrzycha i terenu byłego woj. wałbrzyskiego, mam informację, że wreszcie udało mi się, dzięki pomocy przewodniczącego wałbrzyskiego SLD Krzyśka Strzelca, zorganizować spotkanie z przedstawicielami Komitetu Protestacyjnego oraz Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP. Odbędzie się ono w Wałbrzychu 17 listopada 2017 o godz. 16.00 w sali konferencyjnej SM „Podzamcze” w Wałbrzychu.

Jednakże, co do miejsca spotkania, to ostateczna decyzja zapadnie 11.10.br. Na spotkaniu moim i Krzysztofa z Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej. Wstępnie prowadzone rozmowy dają podstawy do przyjęcia (95%), że spotkanie odbędzie się na terenie tej Spółdzielni. W przypadku zmiany miejsca poinformuje o tym ta sama drogą.

W spotkaniu udział weźmie pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej przy FSSM RP Andrzej Rozenek, Prezydent FSSM RP Zdzisław Czarnecki i kilku innych członków Komitetu – szczegóły później.