1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Warszawa, dn. 20.09.2017 r.

W dniu 20.09.2017 r. w siedzibie Okręgu Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego przy ul. Malinowskiego 5 w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli ZŻWP: - Andrzej Sawicki – przewodniczący - Jerzy Włosiński – koordynator - Artur Malinowski oraz przedstawicieli warszawskiej grupy represjonowanych emerytowanych funkcjonariuszy służb mundurowych i ich rodzin: - Andrzej Pawłowski - Andrzej Chmiel - Joanna Krawczyk - Hanna Piasek-Zaremba W trakcie spotkania omówiono konsekwencje społeczne i etyczno-moralne wynikające z obniżek emerytur i rent mundurowych, wprowadzonych nielegalnie uchwaloną w dniu 16.12.2016 r. ustawą represyjną, odbierającą po raz kolejny uposażenia emerytalno-rentowe byłym funkcjonariuszom i ich rodzinom. Przedstawiciele ZŻWP wyrazili swoje obawy związane z przewidywanym wprowadzeniem analogicznej ustawy w odniesieniu do emerytów i rencistów wojskowych, którzy służyli w okresie PRL. Zwrócono uwagę, że w Sejmie na rozpatrzenie czeka rządowy projekt zmian w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin. Zakłada on obniżenie wojskowych emerytur i rent inwalidzkich żołnierzom, którzy pełnili służbę na rzecz „totalitarnego państwa” od 22 lipca 1944 r. do 31 sierpnia 1990 r. oraz rent rodzinnych po tych żołnierzach. Wobec perspektywy ograbienia przez rząd PIS kolejnej grupy zawodowej z uczciwie wypracowanych przez lata służby należności, uczestnicy spotkania doszli do wspólnych konkluzji, sprowadzających się zasadniczo do zdecydowanego sprzeciwu dla takich działań. Przyjęte zostało stanowisko polegające na wzajemnym popieraniu inicjatyw podejmowanych przez środowiska funkcjonariuszy służb mundurowych, jak i środowiska wojskowych. Omówione zostały następujące zagadnienia: - organizacja spraw technicznych, m.in. łączność i powiadamianie, - współpraca z informatykami dotycząca rozpowszechniania informacji przeznaczonych i kierowanych do jak największej liczby odbiorców, - przygotowanie jak najszerszych akcji informacyjnych kładących nacisk na odkłamywanie polityki i bieżących działań rządu PIS- wspólny udział w przedsięwzięciach, takich jak: spotkania, dyskusje, protesty uliczne itp., - udział w protestach ulicznych organizowanych przez różne grupy społeczne przeciwko dyskryminacji i ograniczaniu demokratycznych praw obywatelskich. Podjęto inicjatywę wspólnego udziału: - w proteście kobiet „Wolne Polki - Wolna Polska. Wszyscy za jedną, jedna za wszystkich”, który odbędzie się pod Sejmem RP w dniu 24.09.2017 r. w godz. 14.00-16.00, zaplanowanym przez organizacje: Ratujmy Kobiety i Wielka Koalicja za Równością i Wyborem (spotkanie przedstawicieli środowisk służb mundurowych z przedstawicielami organizacji wojskowych przewidziane jest na dzień 24.09.2017 r. o godz. 13.30 na Placu Trzech Krzyży pod pomnikiem Witosa); - w spotkaniu w dniu 11.10.2017 r., przewidywana godz. 18.00, organizowanym przez Obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej w Warszawie w sprawie wspólnego działania i wsparcia OKIU przez organizacje wojskowe (szczegóły w opracowaniu).

Na koniec spotkania przyjęto tryb spotkań co 2 miesiące oraz bieżące konsultacje dwustronne, celem współdziałania organizacji wojskowych i organizacji służb mundurowych.