1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

PRAWDY I MITY O USTAWIE Z 16 GRUDNIA 2016 r.

O ZMIANIE USTAWY O ZAOPATRZENIU EMERYTALNYM FUNKCJONARIUSZY POLICJI,AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO,AGENCJI WYWIADU,SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO,SŁUŻBY WYWIADU WOJSKOWEGO, CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO, STRAŻY GRANICZNEJ, BIURA OCHRONY RZĄDU, PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ I SŁUŻBY WIĘZIENNEJ ORAZ ICH RODZIN tzw. dezubekizacyjnej.

 1. 1990 r. – weryfikacja funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. Ci walczący z opozycją nie przystępują do weryfikacji lub nie przechodzą weryfikacji, odchodzą ze służby. Ponad 14 tysięcy funkcjonariuszy poddaje się weryfikacji, z tego ponad 10 tysięcy komisje weryfikacyjne złożone z opozycjonistów oceniło pozytywnie. Podejmują oni służbę w Policji, UOP, Straży Granicznej i innych służbach.

 2. 1994 r. uchwalono nową ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

 3. 2009 r. zmiana ustawy obniżająca wysokość emeryturfunkcjonariuszom i żołnierzom aparatu bezpieczeństwa państwa służącym do 1990 roku z 2,6% za każdy rok służby do 0,7%.

 4. Wysokość średniej emerytury wypłacanej z ZER MSWiA wynosi 2870 zł a dla osób, którym obniżono emeryturę ustawą z 2009 r. wynosi 2125 zł

 5. Ustawa represyjna z 16 grudnia 2016 r. :

 1. Obejmuje każdego kto chociażby jeden dzień przed 31 lipca 1990 r. służył w cywilnych i wojskowych instytucjach na rzecz państwa totalitarnego. Zakres podmiotowy jest tak szeroki, że obejmuje funkcjonariuszy i żołnierz różnych służb, którzy nie mieli nic wspólnego z walką z opozycją (żołnierzy WOP, milicjantów, funkcjonariuszy BOR, żołnierzy WSW, funkcjonariuszy z wydziałów łączności, informatyków z Pesela itp.)

 2. Ustawą objętych będzie ponad 50 tysięcy żołnierzy, funkcjonariuszy i ich rodzin.

 3. Nowe emerytury będą wynosiły od 800 do 1700 zł (nawet najbardziej zasłużonych i najwyższych rangą oficerów)

 4. Najbardziej poszkodowani będą ci pozytywnie zweryfikowani w 1990 roku, którzy służyli wolnej Polsce i Polakom, często z narażeniem życia i zdrowia

 5. Jest szczytem bezmyślności i absurdu gdyż przestępcom np. zabójcom odbywającym karę pozbawienia wolności za każdy rok odsiadki liczy się 0,7% podstawy do emerytury a osobom, których dotyczy ustawa liczy się 0,0% czyli bez wyroku sądowego sądożywotnio skazani na egzystencję w ubóstwie. Zabójca księdza J. Popiełuszki będzie miał wyższą emeryturę niż generał pierwszy Komendant Główny Policji.

 6. Paradoksalnie wyższe emerytury będą mieli funkcjonariusze SB, którzy nie poddali się lub nie przeszli weryfikacji, podjęli pracę w cywilu niż ci, którzy uwierzyli Państwu Polskiemu i w wolnej Polsce uczciwie służyli Polakom.

 7. Ustawa jest niezgodna z Konstytucją i żadnymi normami prawa: wyciąga się odpowiedzialność zbiorową, rozszerza odpowiedzialność na członków rodziny, po raz kolejny karze za to samo – tylko za co?, odbiera prawa nabyte, podważa zaufanie do państwa prawa, po 1956 roku Polska nie była państwem totalitarnym, tryb uchwalenia jest niezgodny z prawem itp.

                                                                                                                                                      Adam Rapacki