1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Szanowni Państwo,

w załączeniu uprzejmie przesyłam protokół ze spotkania KOIU z Komitetami Protestacyjnemu, które odbyło się 14 lipca 2017 r. w Warszawie. Aktualnie przedstawiciele KOIU (pełnomocnik i jego zastępca) odbywają spotkania robocze z Komitetami Protestacyjnymi celem wypracowania działań w sprawie:

- przeciwdziałania skutkom "ustawy represyjnej"

- konsolidacji szeregów służb mundurowych

- pozyskiwania sojuszników i koalicjantów.

Chce podkreślić, że spotkania te odbywają się przy dużym udziale i wsparciu struktur terenowych SLD.

Zdzisław Czarnecki