1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Myślę, że wielu z zainteresowanych dalszymi działaniami Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP w sprawie uchylenia skutków złodziejskiej ustawy represyjnej (lex Jaroslavus) z chęcią zapozna się z projektem ustawy zmieniającej treść wspomnianej ustawy złodziejskiej represyjnej. Odsyłam ich do niżej zamieszczonych załączników. Gdyby ktoś z czytających miał jakieś uwagi lub propozycje, zapraszam do zamieszczenia ich w miejscu na komentarze. Prześlę je do Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP.