1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

W dniu 14 lipca w Warszawie odbędzie się   Spotkanie Koordynatorów Komitetów Protestacyjnych. Miejsce spotkania sala wykładowa w  Pedagogium ul Marszałkowska 115. Przedmiotem spotkania będzie:

  • omówienie prac związanych z obywatelską inicjatywą ustawodawczą,
  • przedstawienie zasad współpracy z SLD w związku z inicjatywą obywatelską
  • przygotowanie komitetów do organizowania spotkań z pełnomocnikiem KIU Andrzejem Rozenkiem i zastępcą pełnomocnika gen Markiem Dukaczewskim  
  • przygotowanie komitetów do akcji zbierania podpisów pod projektem ustawy 
  • przedstawienie i omówienie opracowanych "zasad zbierania podpisów"
  • omówienie przygotowań (wasze oczekiwania, pomysły, plany itp) do spotkania roboczego w Soczewce -  przełom wrzesnia/października.
        W spotkaniu najprawdopodobniej weźmie udział prof. Marek Chmaj, który omówi taktykę postępowań przez Sąd Okręgowy, w związku z planowanym jego udziałem w pierwszych rozprawach przed Sądem Okręgowym.