1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

  Od dziś, to jest od 12 maja 2017 roku, uruchamiam tę zakładkę, aby prezentować na niej wszystko to, co wiąże się z działalnością Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, a dotyczyć będzie problemów nie tylko związanych z naszym regionem, ale także wszystkich interesujących wydarzeń związanych z walką o unieważnienie ustawy represyjnej z grudnia 2016 roku w sprawie emerytur i rent funkcjonariuszy Policji.

Jak się dowiedziałem na terenie byłego województwa wałbrzyskiego Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych istnieje jedynie w Mieroszowie. Natomiast w Jeleniej Górze usytuowany jest Zarząd Wojewódzki Stowarzyszenia. Wynika stąd, że na terenie całego byłego województwa wałbrzyskiego taka organizacja nie funkcjonuje i dlatego nasz Komitet, jako jedyny, będzie reprezentował i prezentował działalność Federacji, która podjęła trud walki z ustawa represyjna dotyczącą zaboru słusznie nabytych uprawnień emerytalnych funkcjonariuszy Policji, którzy do służby przystąpili w 1990 roku po rozwiązaniu Służby Bezpieczeństwa.

* * *

Również 12 maja o godz. 17:00, w lokalu wałbrzyskiego SLD (Plac Magistracki 3a) odbędzie się spotkanie założycielskie Komitetu Protestacyjnego, na które zaprosiłem też przewodniczącego wałbrzyskich struktur SLD Krzysztofa Strzelca, byłego zastępcę komendanta miejskiego Policji w Wałbrzychu Jerzego Syzdka, oraz wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego Mieczysława Walczyka. Zaprosiłem też byłego komendanta wojewódzkiego Policji Bogusława Muchę, który był pierwszym wojewódzkim komendantem Policji w Wałbrzychu, a tym samym pierwszym policyjnym szefem byłych funkcjonariuszy SB, którzy w 1990 roku stali się funkcjonariuszami Policji. Niestety, z przyczyn obiektywnych, dopiero dziś udało mi się z nim skontaktować telefonicznie i nie mam pewności, czy na spotkanie przybędzie. Zapewnił mnie, że się o to postara.

Na spotkanie - za pośrednictwem tygodnika DB 2010 - zaprosiłem też nie tylko byłych funkcjonariuszy MO i policji, ale też emerytów wojskowych oraz wszelkich innych służb mundurowych, którzy jeszcze nie dziś, ale w najbliższej przyszłości tymi represjami zostaną także objęci.