1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Żyjemy w państwie, w którym absurd stał się racją, a rację postrzega się jako zjawisko całkowicie absurdalne

Janusz „Bartek” Bartkiewicz – maj 2016

W maju 1926 roku (12-15) marszałek Józef Piłsudski dokonał zbrojnego przewrotu, obalając demokratycznie wybrany rząd polski, przez co zapoczątkował autorytarne rządy tzw. piłsudczyków, w wyniku których poddano licznym represjom tysiące obywateli Polski, działaczy opozycyjnych i narodowościowych, dla których wybudowano pierwszy w Europie obóz koncentracyjny w Berezie Kartuskiej. Dzięki tym osiągnięciom, do dnia dzisiejszego stawiany jest na pomnikach wdzięczności, budowanych mu przez tzw. obrońców demokracji w III RP.

W grudniu 1981 (13-go) generał Wojciech Jaruzelski (I sekretarz PZPR w latach1981–1989) ogłosił w Polsce stan wojenny i stanął na czele Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, która w czasie jego trwania (1981–1983) sprawowała faktyczną władzę w Polsce. Dzięki tej decyzji uchronił Polskę i Polaków przed niechybna „bratnią pomocą” ZSRR i innych członków Układu Warszawskiego, co niechybnie skończyłoby się rozlewem bratniej krwi. W III RP został oskarżony na podstawie przepisu dotyczącego działalności zorganizowanej zbrojnej grupy przestępczej, który odnosi się do tzw. działalności mafijnej. Został więc potraktowany jako zwykły kryminalista.

Bilans działalności marszałka Piłsudskiego jest taki, że pięć lat po zamachu majowym odbył się tzw. proces brzeski związany z uwięzieniem W. Witosa i wielu innych polskich polityków.

Natomiast pięć lat po wprowadzeniu stanu wojennego miała miejsce amnestia generalna, od której w Polsce nie było już więźniów politycznych.

Osiem lat po zamachu majowym otwarto w Berezie Kartuskiej pierwszy na ziemiach polskich obóz koncentracyjny dla więźniów politycznych.

Osiem lat po wprowadzeniu stanu wojennego odbyły się w PRL wolne i demokratyczne wybory, w wyniku którego PZPR zeszła do lamusa historii.

W wyniku zamachu, czyli bezpośrednich bratobójczych walk Polskich Żołnierzy śmierć poniosło 379 POLAKÓW (215 żołnierzy i 164 cywilów) ofiary), a 920 zostało rannych (606 żołnierzy i 314 cywilów).

W wyniku stanu wojennego śmierć poniosło kilkanaście osób (podawana liczba 100 śmiertelnych ofiar jest cynicznym fałszerstwem, ponieważ do ofiar bezpośrednich, dolicza się np. osoby zmarłe w wyniku zbyt późnego dojazdu karetki pogotowia, itp.)

Polityczną konsekwencją zamachu majowego było uchwalenie tzw. konstytucji kwietniowej, która doprowadziła do faszyzacji kraju.

Polityczną konsekwencją stanu wojennego były obrady Okrągłego Stołu, które w rezultacie doprowadziły do wolnych i demokratycznych wyborów w dniu 03.06.1989 roku, czego następstwem była zmiana ustroju i systemu ekonomicznego państwa, a także uchwalenie demokratycznej Konstytucji RP i wprowadzenie Polski do NATO oraz Unii Europejskiej.

Zastanawiam się, kto kim jest ?