Sprawa Wojciecha P. jest tak bulwersująca, że wspominana przeze mnie w felietonie () historia śledztwa wałbrzyskiego antykwariusza z 2000 roku zdaje się być niewinną wpadką wałbrzyskich stróżów prawa z ul. Mazowieckiej i świdnickich prokuratorów okręgowych. Jak wspomniałem, w tamtej sprawie organa ścigania nie miały żadnych dowodów na sprawstwo skazanych, poza jednym lipnym zeznaniem świadka anonimowego, który nic nie wiedział i nic nie słyszał, ale potrafił śledczym opowiedzieć, nawet niezbyt spójną, bajeczkę, która oni łyknęli jak kaczka chleb na wodzie.

W sprawie Wojciecha P. rzecz ma się odmiennie, albowiem istnieje niezaprzeczalny dowód jego niewinności w postaci wpisu na rejestrze zatrzymanych w Policyjnej Izbie Zatrzymań KMP w Wałbrzychu, który został ew śledztwie ukryty. Nie pytam się dlaczego, bo to oczywiste, tylko przez kogo? Ale zanim postaram się na to pytanie udzielić odpowiedzi, trochę informacji o faktach, które ustaliłem na podstawie różnych (wiarygodnych) informacji oraz zapisanych w dokumentach procesowych, do których miałem dostęp.

Otóż przed zabójstwem Janusza L., Wojciech P., znajdował się w głębokiej depresji z powodu zapadnięcia w śpiączkę jego brata, z powodu ciężkich urazów doznanych w wyniku wypadku w czasie pracy. Kiedy jako tako doszedł do siebie próbował nawiązać z nim kontakt telefoniczny. Niestety telefon nie odpowiadał. Kiedy stojąc przed sądem poinformował go o tych telefonach, prokurator odwołał się do dowodu z billingu połączeń telefonicznych, z którego wynikało, że z telefonu Wojciecha P. prób uzyskania takich połączeń nie było. Dopiero później, zaznajamiając się aktami procesowymi Wojciech P. stwierdził, że prokuratorski dowód w postaci wykazu połączeń dotyczy telefonu o numerze, jaki nie jest mu znany. Zadzwonił pod ten numer i okazało się, że jest to numer telefonu mieszkanki Gdańska, z którą zresztą przeprowadził rozmowę.

Zastanawiam się zatem, czy zaznajamiając się z treścią billingu policjanci i prokurator nie zauważyli danych osobowych (w tym adresu zamieszkania) właściciela tego numery, czy też świadomie ten istotny fakt pomijali. Jeżeli tak, to prokurator dopuścił się przestępstwa fałszowania i ukrywania dowodu mogącego mieć istotne znaczenie w sprawie. Jednak nie mnie to osądzać, bo to sprawa dla przełożonych owego prokuratora, jak również zajmujących się sprawą policjantów.

Drugą, jeszcze bardziej bulwersująca sprawą jest to, że w noc zabójstwa (23/24.01.2008) Wojciech P. został zatrzymany za wykroczenie (w stanie po spożyciu alkoholu) i osadzony w Policyjnej Izbie Zatrzymań, a do powieszenia doszło właśnie w tym czasie tuz po godzinie 2-giej w nocy. Na tę okoliczność, jako na bezsporny fakt swojej niewinności, Wojciech P. wskazał podczas rozprawy apelacyjnej, albowiem bez żadnych dowodów w sądzie I instancji (Sąd Okręgowy w Świdnicy) skazany został na 25 lat pozbawienia wolności. I stałą się rzecz niesamowita. Otóż sędzia tego sądu, zamiast przerwać rozprawę i zlecić prokuraturze szczegółowe sprawdzenie tego dowodu (bo prokuratura ma ustawowy obowiązek sprawdzić dowody winy, jak i niewinności), zlecił to zastępcy kierowniczki sekretariatu II Wydziału Karnego, czyli osobie nie mającej uprawnień procesowych. Ta nie mając zielonego pojęcia o strukturze organizacyjnej KMP w Wałbrzychu, zamiast do KMP na ul. Mazowieckiej, zadzwoniła do Izby Dziecka na ul. Św. Kingi, gdzie - zgodnie z prawdą - dowiedziała się, że Wojciech P. nigdy tam nie przebywał. I to starczyło sędziom sądu apelacyjnego (???), aby przyjąć, że Wojciech P. składając wyjaśnienia, kłamie, wobec czego wyrok skazujący utrzymał w mocy.

Następnym etapem tej skandalicznej sprawy, jest postępowanie przed Sądem Najwyższym.

Ponieważ Policja odmówiła Wojciechowi P. - z uwagi na ochronę danych osobowych (!!!) informacji o tym, czy w krytycznej nocy przebywał w izbie zatrzymań - do wniosku kasacyjnego skierowanego do Sądu Najwyższego, jego obrońca dołączył oryginał upomnienia Nr 99/W-ch/08 z KWP we Wrocławiu wzywające do zapłaty 100 zł za pobyt w Policyjnej Izbie Zatrzymań w KMP w Wałbrzychu w styczniu 2008 roku. Oczywistym jest, że w takim upomnieniu musi być podana dokładna data i godzina zatrzymania i zwolnienia, ale prawdopodobnie Sąd Najwyższy uznał za bardziej wiarygodną notatkę wspomnianej wyżej zastępczyni kierowniczki sekretariatu II Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu. Mogę się nie dziwić tej pani, która nie musi wiedzieć, że Policyjna Izba Dziecka jest zupełnie czymś innym niż Policyjna Izba Zatrzymań, ale policjanci, prokuratorzy i sędziowie winni o tym wiedzieć. Mało tego, mieli taki obowiązek, a w związku z czym mieli również obowiązek sprawdzić i sprostować brednie, która urzędniczka (o statusie pracownika cywilnego) w owej notatce napisała. Dlaczego tego nie uczynili?

Dlaczego też Sąd Najwyższy łamiąc obowiązujące go procedury określone w kodeksie postępowania karnego (art. 535 §3 kpk) odmówił sporządzenia uzasadnienia postanowienia o oddaleniu - jako oczywiście niezasadnej - kasacji,. we sytuacji, kiedy miał obowiązek taki uzasadnienie sporządzić. Zwłaszcza, że na piśmie zwrócił się o to sam Wojciech P. W protokole z rozprawy kasacyjnej SN wskazuje na jego nieobecność na tej rozprawie rozprawie, podkreślając jednocześnie, że został on prawidłowo poinformowany. I zastanawiam się, czy sędziowie z tego składu orzekającego (trzech sędziów SN) wiedzieli w ogóle czego sprawa dotyczy i jaki jest status skazanego o zabójstwo Wojciecha P., czy też brali udział w "drukowaniu" jego winy, a nie chcąc tego udziału ujawnić, odmówili sporządzenia pisemnego uzasadnienia postanowienia.

Dla nieznających przepisów k.p.k. wyjaśniam, że jego art. 535 §3 stanowi, że jeżeli strona nie została sprowadzona na rozprawę, to sąd ma obowiązek sporządzenia pisemnego uzasadnienia swego postanowienia. Chyba, ze sędziowie owego składu orzekającego nie mają zielonego pojęcia, ze osoba skazana na 25 lat pozbawienia wolności na tej wolności nie przebywa, a wiec jest pozbawiona swobodnego dysponowania swoją osobą. Chyba, że sędziowie Sądu Najwyższego nie rozróżniają "powiadomienia" od "sprawdzenia", bo sprawdzenie dotyczyć może tylko osoby pozbawionej wolności, która nawet mimo skutecznego powiadomienia nie może wsiąść w pociągu i pojechać do Warszawy. Zatem powiadomienie powinno być skierowane do miejsca przebywania skazanego (Areszt Śledczy w Świdnicy), którego funkcjonariusze winni skazanego na rozprawę doprowadzić.

Jeżeli sędziowie SN tego nie wiedzą, to być może rację ma Zbigniew Ziobro postulujący, aby całą tą kastę rozpędzić na cztery wiatry, a w ich miejsce usadowić tych, dla których liczy się tylko prawo, a nie rożnego rodzaju interesy i interesiki tych, którzy sprawując sądowniczą władzę, dopuścili się zbrodni pozbawienia wolności człowieka niewinnego.

PS. W tej sprawie jest znacznie więcej różnego rodzaju zaskakujących przykładów niekompetencji i złej woli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, ale o tym napiszę już innym razem.

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (DB-2010-nr-35-357-z-21.09.2017-r.pdf)DB 2010 z 21.09.2017 str. 4
Napisz komentarz (8 Komentarzy)

Pisałem wielokrotnie, że prezes Jarosław nie działa w ciemno i wszystko, co zaleca czynić swoim podwładnym, jest czynione na podstawie z góry przyjętego planu. Podejrzewam, że plan ten w całości znany jest tylko jemu, co zabezpiecza go przed wszelkimi próbami wczesnego przeciwdziałania ze strony parlamentarnej i poza parlamentarnej opozycji. Daje mu to nad nią znaczną przewagę i powoduje jednocześnie, że niektóre nawet najbardziej niezgodne z prawem (z konstytucją) decyzje, są po jakimś czasie neutralizowane przez inne, które moją pokazać prawdziwie gołębie serce rządzących.

Tak jest na przykład w sprawie tak zwanej ustawy dezubekizacyjnej, która w sposób kpiący z wszelkich demokratycznych zdobyczy, w sposób jawnie sprzeczny z obowiązującym prawem, wręcz w sposób bandycki, odebrała dziesiątkom tysięcy Polaków i prawa do godnego życia dzięki wypracowanym sobie emeryturom. Odebrała im honor uznając ich en block za przestępców, mimo że nikt im nigdy żadnego zarzutu karnego nie postawił i nikt z nich nigdy nie został skazany przez jakikolwiek sąd. Odbierając im emerytury prezes wiedział, że nie napotka zbyt wielkiego oporu społecznego, ponieważ Polacy to taki już naród, który zawsze radośnie zaciera ręce, jeżeli komuś coś się odbiera, a zwłaszcza w atmosferze kłamliwej propagandy pokazującej tych, którym się odbiera, jako jedną wielką bandę przestępczą. Wiedział też, że w 2015 roku bardzo duży odsetek (ponad 40%) dotychczasowych wyborców SLD zagłosowało na POPiS, co spowodowało, że prezes mógł zostać zwykłym posłem na sejm, który samodzielnie rządzi całym aparatem administracyjnym państwa, a także (na razie w części) aparatem wymiaru sprawiedliwości. Wiedział też (bo tak założył), że ustawa dezubekizacyjna nastawi wrogo do niego nie tylko tych, którzy w 2015 roku sprzeniewierzyli się lewicy, ale także sporej części ich rodzin. Dorosłych członków rodzin emerytów policyjnych, służb specjalnych, wojskowych, straży więziennej i innych jest tyle, że gdyby zechcieli "wrócić" do SLD, to w przyszłych wyborach wejście Sojuszu do parlamentu byłoby czymś naturalnym. No i prezes przewidział to i podjął już stosowne działania.

Jak zapowiedziała minister Rafalska, już od 2018 roku wejdzie w życie program "Emerytura 500 +",według którego każdy emeryt otrzymujący mniej niż 2000 zł emerytury, od prezesa Jarosława otrzyma prezent w postaci dodatku do niej w wysokości 500 zł. A ponieważ żaden z objętych dezubekizacją nie otrzyma emerytury wyższej niż 1724 zł, to te pięć stów będzie przyjęte jako wielkie dobrodziejstwo prezesa i niechybnie spowoduje, że przy najbliższych wyborach samorządowych i parlamentarnych, część tych uszczęśliwionych swój głos odda na partię prezesa Jarosława. Bo ludzkie jednak z niego panisko.

Ludzka pamięć jest strasznie krótkotrwała, co spowoduje, że prezesowi pamiętana będzie ta pięćset złotowa podwyżka, która zapewne skutecznie przykryje fakt, że ktoś im wcześniej sporą część ich emerytury ukradł. Tak jak w 2015 roku zapomnieli, że w roku 2009 część ich emerytur zrabowała Platforma Obywatelska, na którą mimo to później głosowali. A Sojusz Lewicy Demokratycznej, który jako jedyna partia polityczna była przeciw tym zmianom od samego początku i konsekwentnie przeciwna, dostałą od nich kopniaka, lecz niepomna tego również dziś, jako jedyna upomina się o prawa dla obrabowanych mundurowych emerytów, licząc na wdzięczną pamięć przy urnach wyborczych. Czego ja - niestety - tak pewny nie jestem.

No, chyba, że prezes Jarosław dobrodziejstwem programu "Emerytura 500+" obejmie tylko tych emerytów, którzy otrzymują ją mniejszą niż 2000 zł brutto, a ponieważ obrabowani, w znaczącej większości, otrzymają 2 016,81 zł brutto, to i na ten program nie mają co liczyć. Ucieszą się jedyni ci, którym zrabowano część i tak lichej emerytury, przez co dziś otrzymują ochłap w postaci 1000 zł brutto. Za dużo, aby umrzeć, za mało,aby żyć.

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (DB-2010-nr-33-355-z-07.09.2017-r.pdf)DB 2010 z 07.09.2017 str. 10
Napisz komentarz (3 Komentarze)

Zalecam dziś szczególnie, zapoznanie się z reakcją na paszkwil niejakiego Langera z Wałbrzycha, na który w dzisiejszym numerze DB 2010 odpowiadają, zaatakowani w prostacki i jednocześnie niesamowicie kretyński sposób, autorzy felietonów tego tygodnika, czyli Andrzej Basiński (str. 4), Stanisław Michalik (str. 5), no i moja skromna osoba (str.6). Każdy z nas pisał to, co mu na sercu leży i nie kontaktując się wzajemnie ze sobą, a jednak nasze odpowiedzi wyraźnie się uzupełniają i pokazują prawdziwa twarz tego "solidarnościowego" potworka.

Nie wiem, czy ów potworek "uszczęśliwia " panów Andrzeja i Stanisława swoimi różnymi elaboratami na swój temat, ale do mnie różne śmieszne (dla mnie oczywiście) historyjki na Messengerze wypisuje. Stąd wiem, jak straszne katusze w komuszej Polsce cierpiał i jak wielkim bohaterstwem się odznaczał. nawet nie ośmielam się je porównywać do czasów, w których mój Ojciec ze swoim bratem, oraz moja mama ze swoją siostrą, a także Dziadek, naprzeciw hitlerowskim żołdakom szli pod gradem kul i artyleryjskich pocisków. Zresztą moi rodzice i ich rodzeństwo, wg rzeczonego Langera, to bolszewickie sługusy, bo szyli wałczyć o wolną Polskę z niewłaściwego dla Langera kierunku. Dobrze chociaż, że dziadek Franciszek (przedwojenny policjant) szedł do Polski przez Tobruk i Monte Casino, chociaż niepotrzebnie zatrzymał się aż do swej śmierci w Londynie. Dobrze chociaż, że dziadek Piotr (uczestnik bitwy o Warszawę w 1920 roku i przedwojenny policjant) był członkiem AK, którego po trzech latach spędzonych na szkoleniu nowej milicyjnej kadry, wylali w 1948 roku ze służby tacy, jak wspomniany Langer. Wylali go tylko dlatego, że przed wojną był policjantem burżuazyjnej Polski, a w czasie wojny należał do AK.

Dziś Langer z całą swoją pisowską zgrają wskoczyli w buty stalinowskich politruków i oprawców, stosując sprawdzone przez nich metody. I przyznać należy, że buty te pasują jak ulał, jakby były szyte na specjalny obstalunek. Dlatego też cieszy się strasznie, iż za sprawą I sekretarza z Nowogrodzkiej, czyli prezesa Polski Prawdziwych Polaków Patriotów i Katolików (PPPPiK), PRL wraca szybkimi krokami, aczkolwiek, celowo chyba, nie wspomina Langer, że chodzi o najgorszy dla Polaków okres, kiedy Polską bezpośrednio rządził satrapa z Moskwy, czyli Polska sprzed 1953 roku. Problem w tym, że ówże Langer z powodu niedostatku wiedzy, nie ma o tym pojęcia i różne ordynarne pierdoły wypisuje.

Niech mi więc rzeczony absolwent zawodówki swoim bohaterstwem oczy nie świeci, bo za to co czynił, wywózka na Sybir (jak całej rodzinę ze strony mojego Ojca i Mamy) mu nie groziła, jak też nie groziła mu śmierć, bo na przeciw kulom, jak wspomniani już moi rodzice, ich rodzeństwo i ojcowie, iść nie musiał. Faktem jest, że był dwa razy zatrzymywany i siedział w ówczesnym milicyjnym areszcie na Mazowieckiej, czy też w AS w Świdnicy, fakt jest, że dwa razy stanął przed sądem, ale nawet jak go skazali na 6 m-cy więzienia, to i tak szybciutko był z haźla wypuszczany.1

Posadzili go to fakt ale musiał mieć przecież świadomość tego, że za łamanie prawa idzie się do pierdla. Tak jest na całym świecie i nawet w III i IV RP też się to stosuje. Ma coś na ten temat do powiedzenia lider prokomunistycznej partii ZMIANA, który już chyba dwukrotnie dłużej niż Langer w pierdlu siedzi, a jeszcze mu aktu oskarżenia nie przedstawiono.

Ja też w marcu 1968 i grudniu 1970 roku latałem po mieście z wymalowaną na plecach tarczą strzelecką, na której jako ślady po przestrzelinach powypisywałem stosowne artykuły Konstytucji PRL, którą wtedy, tak jak dziś PiS, nikt się też nie liczył. I również parę razy pałą przez plecy oberwałem. Pierwszy raz w 1965 roku za to, że nie dałem się milicjantom, którzy na ulicy chcieli mi włosy ogolić, bo nie podobała się im imperialistyczna moda na długowłosych. Ostatni raz w 1974 roku, kiedy zwróciłem (niepotrzebnie zresztą) dwóm milicjantom uwagę, że nie mają podstaw mnie legitymować, a ja nie mam obowiązku noszenia przy sobie dowodu osobistego. I tych swoich "wybryków" przeciw prawu za żadne bohaterstwo nie uważam, aczkolwiek do dziś twierdzę, że za każdym razem słuszność była po mojej stronie.

Powstańcy styczniowi z 1863 roku i ich rodziny, którym carat za karę majątki skonfiskował, po odzyskaniu w 1918 roku niepodległości nie występowali o ich zwrot, ani też o odszkodowanie za to, że przez rosyjskiego zaborcę skazywani byli na śmierć, więzieni, zsyłani na Sybir i ogołacani z majątków. Bo to byli prawdziwi patriocie, w odróżnieniu od tchy Prawdziwych Polaków Patriotów i Katolików z III i IV R. Ale absolwent zawodówki Langer, cierpiący na chroniczny deficyt wiedzy, nie ma o tym bladego pojęcia i dlatego te swoje różne brednie wypisuje.

1. 19.12.1983 zatrzymany, 21.12.1983 aresztowany, przetrzymywany w WUSW w Wałbrzychu, następnie w AŚ w Świdnicy, w sierpniu 1984 zwolniony na mocy amnestii, śledztwo umorzono; 3.09. 1985 ponownie aresztowany, przetrzymywany w WUSW w Wałbrzychu, następnie w AŚ w Świdnicy, 24.12.1985 sądzony przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, zwolniony, 3.01.1986 ponownie aresztowany, przetrzymywany w AŚ w Świdnicy, 27.02.1986 skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Wałbrzychu na 6 mies. więzienia, na początku marca 1986 zwolniony.

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (DB-2010-nr-32-354-z-31.08.2017-r.pdf)DB 2010 z 31.08.2017
Napisz komentarz (3 Komentarze)

W moim felietonie w DB 2010 zatytułowanym "Deficyt rozumu" pomyliłem imiona i z Adama zrobiłem Andrzeja. Musze więc przyznać, że faktycznie Adam w Encyklopedii Solidarności ma swoją notkę biograficzną, co nie zmienia faktu, że w studio telewizyjnym TV Polsat News, rzeczy haniebne opowiadał i jeszcze się tym swoim barbarzyństwem chlubił. Tyle gwoli sprostowania.

* * *

Ludzie pokroju Adama Borowskiego i jego odpowiednika w Wałbrzychu, (osobiście mi nieznanego) Jerzego Langera, to osobniki, którym nienawiść wyżarła zdolność do logicznego, a zatem też racjonalnego myślenia, a tak zwana "kombatancka przeszłość" w ich wyobrażeniu, przydaje im nimb nieomylności prawd przez nich głoszonych, które traktują jako prawdy objawione. Wywodzą z tego wniosek, że te ich prawdy winny być tak samo traktowane przez wszystkich innych. Tym samym odbierają innym prawo do głoszenia swoich prawd, do prezentowania ich własnego punktu widzenia oraz do krytyki tego,co ci nieomylni za prawdę uważają. Borowski i Langer głoszą bez wstydu, że tym wszystkim, którzy kiedykolwiek "splamili się" jakimkolwiek dobrowolnym kontaktem z tak zwaną "komuną" należy odebrać, lub przynajmniej znacznie ograniczyć prawa obywatelskie, czyli inaczej mówiąc, należy ustanowić prawo wzorowane na hitlerowskich Ustawach Norymberskich, odbierających wszelkie prawa obywatelskie i prawa człowieka Żydom. Jak to się skończyło nie muszę chyba nikomu przypominać. Pisząc te słowa, przyszło mi na myśl, czy ci dwaj wymienieni "pogromcy komunizmu", w ogóle mają pojęcie, czym były ustawy norymberskie, kto i kiedy ją ustanowił i w życie wprowadził. Sądząc po tym, co mówił Borowski i po tym, co pisze do mnie Langer, moje wątpliwości są bardzo uzasadnione.

* * *

Zdając sobie sprawę, że ludziom pokroju Borowskiego i Langera nic już nie pomoże i na wieki pozostaną zasklepieni w swej skorupie ignorancji i nienawiści, przytoczę tylko kilka faktów, świadczących, że nic nie jest wyłącznie białe lub czarne, bo rozumny człowiek jest w stanie dostrzec też różne odmiany lub odcienie tych kolorów.

Prof. Adam Strzembosz

Wszyscy znają go, jako aktywnego w czasach PRL działacza solidarnościowej opozycji w polskim sądownictwie, który sam się określał i określa nadal, jako zdecydowany antykomunista. W sierpniu 2017 roku powiedział: "Ja też orzekałem przed 1989 roku. A przyszedłem do sądu na aplikację w 1956 roku. Czy to znaczy, że jestem  komunistycznym złogiem ? Wtedy, te ponad 60 lat temu, do sądu przyszła cała fala ludzi bezpartyjnych, pochodzenia inteligenckiego, których rodzice byli w AK." - cytuję za Dziennikiem Gazeta Prawna.

Czy słowa nestora polskiego sądownictwa, sędziego, profesora nauk prawnych, wiceministra sprawiedliwości (1989–1990), pierwszego prezesa Sądu Najwyższego i przewodniczącego Trybunału Stanu (1990–1998), kawalera Orderu Orła Białego, skłonią Borowskiego lub Langera do jakichkolwiek refleksji. Myślę, że nie, bo On dla nich jest tylko postkomunistycznym złogiem, albowiem śmiał mieć inne zdanie, niż całą pisowska zgraja w sprawie polskiej demokracji i wartości konstytucyjnych.

* * *

Ludzie pokroju Borowskiego i Langera na dźwięk słów o powstaniu warszawskim, doznają prawie mistycznych uniesień, czegoś na wzór smoleńskiego omamienia. A kiedy śpiewają sztandarową pieśń powstańczą 'Warszawskie dzieci", to podejrzewam, że w pewnym miejscu poniżej oczu robi im się mokro. Jest tak, bo nie mają pojęcia - o czym jestem absolutnie przekonany - kim był autor tej patriotycznej pieśni, której melodia i słowa faktycznie wywołują mrowienie wzdłuż kręgosłupa.

A autorem jest Stanisław Ryszard Dobrowolski - oficer Armii Krajowej i warszawski powstaniec. Po wyzwoleniu Warszawy w styczniu 1945 roku wstąpił do Wojska Polskiego i został oficerem politycznym oraz korespondentem wojennym. Po wojnie był zdeklarowanym, czynnym i twórczym zwolennikiem Polski Ludowej, członkiem PZPR, podpułkownikiem Wojska Polskiego, zwanego popularnie Ludowym. Polskę Ludową wspierał do końca swych dni, nie tylko wierszem, bo był poetą, słowem pisanym, ale też mówionym. Na przykład potępiał prowodyrów tzw. radomskich wydarzeń z czerwca 1975 roku, bo uznawał, że wydarzenia te były dla kraju szkodliwe. Gdyby dożył dnia dzisiejszego to jego emerytura zostałaby jak nic zagrabiona przez pisowskich oprawców wdów i sierot po oficerach MSW. A może, jak w przypadku 95-letniego powstańca, byłego lekarza ze szpitala MSW, łaskawy jak sam Chrystus minister Błaszczak, wypowiedziałby słowa: powstańcom warszawskim zabierać nie można. Wszak dobre i łaskawe to panisko, bo przecież pisiory to pany, jak niedawno przypomniał to Sir Number One. A może byłoby tak, że ten warszawski bohater zostałby uznany za komunistycznego złóg i wredną mordę, która winna odżywiać się odpadami ze śmietnika, bo jego poglądy i życiowe wybory, dla takich jak Borowski i Langer, kwalifikują go do fizycznej eliminacji.

* * *

Zachęcam też do przeczytania tekstu Jerzego Langera pod kuriozalnym tytułem: "Spadkobiercom PRL-u bojącym się jego powrotu" oraz odpowiedzi red. Roberta Radczaka, zatytułowanej Rozbrat. Mój komentarz do tych żałosnych wywodów za tydzień. 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

17 sierpnia o godzinie 11.00 na szczycie Narożnika, pod pamiątkową tablicą ufundowaną w 1997 roku przez władze ówczesnej Akademii Rolniczej (dziś Uniwersytet Przyrodniczy), odbyła się smutna uroczystość, zorganizowana przez władze tej uczelni, poświęcona pamięci zamordowanych w tym miejscu, 20 lat temu, Anny Kembrowskiej i Roberta Odżgi, studentów tej uczelni.

Na ten symboliczny "Marsz Pamięci" przybyli wraz z grupą ówczesnych studentów, koleżanek Anny i Roberta,  rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Tadeusz Trziszka, prorektor Józef Sowiński, dziekan kształtowania środowiska Bernard Kątny, dziekan wydziału przyrodniczo-technologicznego Katarzyna Szopka i Edyta Łuczycka. Obecni byli też przedstawiciele dyrekcji Parku Narodowego i jego pracownicy. Po wygłoszonych przez uczestników marszu wspomnieniach o Annie i Robercie, dziekan Katarzyna szopka odczytała list prof. Koteckiego, ówczesnego dziekana wydziału ochrony środowiska, który w tym miejscu 20 lat temu żegnał Anne i Roberta i z inicjatywy którego ufundowano tablicę.

Byłem obecny na tej uroczystości, uwieczniając ją kilkoma fotografiami i nagraniem jej fragmentów, którymi chciałbym pamięć o Annie i Robercie szczególnie podkreślić. Wyrażam też nadzieję, że uda się wreszcie ustalić, kto i dlaczego ich zamordował, bo aczkolwiek nie udało mi się tego (wraz z moimi kolegami) uczynić, to zrobię wszystko, aby współczesnym policjantom w tej sprawie pomóc, na tyle, na ile będzie to możliwe.

17 SIERPIEŃ 2017 - MARSZ PAMIĘCI - nagranie video.

 

Napisz komentarz (3 Komentarze)

1 sierpnia oglądałem w TVN 24 program Justyny Pochanke, w którym udział wzięło trzech warszawskich powstańców, w tym jedna powstańczyni (cóż za okropne słowo w III RP feministki wymyśliły). Jeden z nich był profesorem, drugi lekarzem, a pani powstańczyni była emerytowaną nauczycielką. Ludzie ci po zakończeniu wojny nie poszli do lasu, ale zgodnie z rozkazem ostatniego komendanta AK, podjęli trud odbudowy Polski. Pani nauczyła historii, panowie pokończyli studia, habilitowani się i to wszystko miało miejsce w Polsce Ludowej. Jak więc mam te ich życiorysy odnieść do głoszonej przez prawicę tezy, że prawdziwi polscy patrioci podjęli z sowieckim okupantem walkę zbrojną, a ci, którzy tego nie czynili, to zwykli kolaboranci. To jedno.

Historia tych ludzi zadaje też kłam kolejnej tezie, że po II wojnie żołnierze AK, a już zwłaszcza powstańcy z Warszawy, byli przez komunę gnębieni i okrutnie terroryzowali oraz poniżani na wszelkie sposoby. Jeden z tych powstańców opowiadał, że na początku lat 50-tych dostał skierowanie do Wojska Polskiego, ale jakiś burak bezpieki lub informacji zablokował mi możliwość służby w tym wojsku - w charakterze lekarza - uzasadniając to złośliwym stwierdzeniem, że zapewne nie chciało mu się do AL tylko do AK. Odpowiedział mu wtedy, że jak wstępował do konspiracji w 1941 (Związek walki Zbrojnej), to Armia Ludowa jeszcze nie istniała. I za te słowa włos mu z głowy nie spadł, chociaż dziś się opowiada przerażające historie o losie tych powstańców. Tysiące żołnierzy AK, w tym setki powstańców warszawskich walczyło później z Niemcami w szeregach II Armii Wojska POlskiego, która swój szlak bojowy zakończyła pod Budziszynem.

Jeden z tych powstańców (profesor) bardzo emocjonalnie zaprotestował przeciw twierdzeniu, że PiS przejęło Polskę w ruinie, zaczął opowiadać o tym, jak dziś Warszawa jest piękna, a jest tak, bo została odbudowana ze straszliwych ruin i on sam brał udział w jej odbudowie. Można się jedynie było domyśleć, że mówił o odbudowie prowadzonej w latach istnienia PRL. Bo to wtedy miasto się z ruin podniosło i to dzięki tzw. dekretowi Bieruta. O czym dziś coraz mniej ludzi wie lub chce pamiętać.

A tak przy okazji powstania to chciałbym zwrócić uwagę, że autorów stanu wojennego, który uratował Polskę przed niechybną agresją ze strony Związku Radzieckiego, postawiono przed sądem jako zwykłych pospolitych kryminalistów. A autorów Powstania Warszawskiego, którzy wydali na męczeńską śmierć 200 tys. warszawiaków, w tym 33 tys. dzieci, czci się dzisiaj jako bohaterów. Jeden wielki chichot Historii.

* * *

Wszędzie podkreśla się że pierwszego sierpnia mieszkańcy Warszawy, władze państwa, a także mieszkańcy innych miast w Polsce, oddali hołd bohaterom. W Warszawie było to pod pomnikiem Powstańców Warszawy i na kopcu Powstania Warszawskiego a więc hołd oddawano bohaterom z Armii Krajowej. Według mnie jest to policzek w twarz tym, którzy nie walczyli z bronią w ręku, ale cierpieli i ginęli dlatego, że jakiś kretyn podjął decyzję o wybuchu w sytuacji kiedy powstanie nie miało żadnych szanse na powodzenie. Jestem głęboko przeciwny obchodzeniu tej rocznicy w takiej formułę, bo powinna ona być obchodzona pod hasłem Pamięci Ofiar Powstania Warszawskiego.

 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)