1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Zapraszam do lektury mojego felietonu opublikowanego na łamach tygodnika DB 2010 z 29.03.2018 r., wyrażającego moje stanowisko i moje poglądy w sprawie dotyczącej problemów związanych z aborcją.

Zamiast zwyczajowego komentarza odautorskiego, wrzucam wypowiedź red. Elizy Michalik, lwicy telewizji SUPERSTACJA, zamieszczoną na jej profilu na Facebooku.


Od siebie dodam, że smutno mi się zrobiło, iż redakcja tygodnika DB2010 odcięła się od wyrażonego przeze mnie poglądu, ale ze względów oczywistych przyjmuję to z pokora i nie będę komentował. Przede wszystkim, iż w demokratycznym państwie (nawet typu pisowskiego) każdy ma (jeszcze) prawo do posiadania własnych poglądów.

Pociesza mnie świadomość, że moje stanowisko w tej sprawie - zgodnie z wszelkimi badaniami sondażowymi - popiera przeważająca część polskiego społeczeństwa.