1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Lud prosty, a poczciwy, cieszy się niezmiernie, że oto sprawiedliwy Ojciec Narodu Jarosław Mądry, wreszcie "ubekom", jako oprawcom i ciemiężycielom, emerytury i renty odebrał, o czym na różnych konwentyklach gdakała niejaka Kempa, powtarzając słowo w słowa to, co wcześniej jej szefowa z siebie raczyła wydalić. Suweren się cieszy, albowiem nie zdaje sobie sprawy, że w ten sposób utrwala nową "demokratyczną" zasadę, wedle której żadna grupa zawodowa w Polsce nie może być pewna, że w przyszłości przyznane emerytury nie zostaną nagle drastycznie obniżone lub zgoła zabrane w całości.

Na razie dotyczy funkcjonariuszy MSW, w tym emerytowanych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa oraz policjantów, którzy swe kariery zawodowe rozpoczynali właśnie w strukturach SB. Ze smutkiem muszę stwierdzić, że mało to kogo obchodzi, bo Polacy zatracili gdzieś nie tylko poczucie przyzwoitości, ale także poczucie solidarności, które tak wspaniale rozwijało się w czasach PRL.

Nawet niektórzy policjanci, którzy swą służbę rozpoczęli dopiero w III RP, uważają, że odbieranie emerytur to słuszna decyzja. Ciekaw jestem kiedy w ich świadomości zakiełkuje myśl, że w przyszłości ktoś inny - powołując się na ten właśnie precedens - również i im będzie chciał emerytury odebrać. Powodów specjalnie nie będzie musiał szukać, bo wystarczy, że powoła się na służbę opresyjnemu państwu, którego władze łamały podstawowe zasady konstytucji, naruszając zasadę trójpodziału władzy, stosowanie represji, ograniczanie swobód obywatelskich (itp, itd), działając tym samym na szkodę państwa i obywateli.

Sprawdzony wzór i przetarta ścieżka już istnieje, w postaci zarzutu współdziałania w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym (OTK Macierewicza) mającej na celu popełnienie przestępstwa (nieposzanowanie Konstytucji RP). Jeżeli ktoś nie wierzy w taką możliwość, to niech sobie przypomni, jaki zarzut postawiono pierwszemu prezydentowi III RP Wojciechowi Jaruzelskiemu, oraz jednemu z współtwórców Okrągłego Stołu, gen. Czesławowi Kiszczakowi.

My się na POPiS-owe represje nie zgadzamy i dlatego powołujemy Komitety Protestacyjne.

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (DB-2010-nr-18-340-z-11.05.2017-r.pdf)DB 2010 z 11.05.2017 str. 4