1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 Pisocznica - zakaźna choroba polityczna, efektem której jest postępująca skaza intelektualna, uniemożliwiająca rozumienie podstawowych zasad demokracji dotyczących prawa do wolności i równości politycznej, kulturowej, obyczajowej, ekonomicznej, wszystkich tych, którzy stoją na stanowisku, że Jarosław Kaczyński wcale świętym nie jest, a PiS czyni więcej szkody niż pożytku.

W chwili obecnej nieuleczalna, ale chodzą słuchy, że naukowcy są bliscy opracowania skutecznej szczepionki, która będzie można wykorzystać w nadchodzących kampaniach wyborczych do Parlamentów UE i RP.

Wspominam o niej w felietonie najnowszego wydania DB 2010 z 31 stycznia 2019 roku.

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (Pisocznica - DB2010 z 31.01.2019.png)DB 2010 nr 4 z 31.01.2019